Image

   Dimecres dia 16 de setembre, una representació de la junta de l’Associació Hotelera es reuní amb els mitjans de comunicació per a comentar una sèrie d’aspectes que han marcat la temporada turística del municipi i els seus projectes de futur.

   El primer tema que es tractà és el que més preocupa: la regeneració de l’Agulla. El president, Joan Massanet, recordà que des de 2001 es parla de regenerar l’Agulla i enguany, quan semblava haver-hi una decisió presa, amb dates concretes, no s’ha arribat a fer. Els representants dels hotelers no volen entrar en polèmiques inútils, “els hotelers no som ni tècnics ni polítics..., únicament volem la platja amb arena”. Pel que se sap, la platja per si mateixa no se regenerarà i totes les institucions estan d’acord que s’ha de fer artificialment. Com? Són les pròpies institucions implicades les que s’han de posar d’acord. A preguntes de si es preveuen accions per fer-se sentir, Massanet comentà que no només són els hotelers els que reivindiquen l’actuació a l’Agulla, també hi són les associacions de veïns i el mateix ajuntament de Capdepera. Ara  per ara, esperen no haver d’arribar a prendre altres mesures per a pressionar, però no descarten res, i en tot cas és una decisió que no poden prendre tots sols. No fan comptes presentar al•legacions a la decisió de Costes de dur arena de Banyalbufar.

Image

   En un altre ordre de coses, també es parlà de la borsa de treball que d’uns anys ençà fa funcionar l’Associació i que ara tenen intenció d’institucionalitzar. La intenció és completar el seu funcionament amb una cursos intensius de formació  per a personal de base. Joan Massanet ens comentà que l’any 2008 tingueren 30 demandes de treball, davant les 308 que han hagut en la temporada 2009. El perfil majoritari és de persones joves i més dones que homes..
   Una altra pregunta que es plantejà va ser en referència al turisme de qualitat. En aquest sentit es comentà que enguany hi ha hagut 33 turistes expulsats de distints hotels. És a dir, que el sector intenta posar ordre en els seus establiment, ara bé, en el carrer són les autoritats les que han de fer complir les lleis i les ordenances, com la referida al consum d’alcohol a la via pública.  Quan es parla de la qualitat del turisme, va indicar el president de l’Associació, no només s’ha de fer en relació al tipus de client (al cap i a la fi és un senyor/a que paga el que li demanen els hotelers o els tour-operadors per venir de vacances), sinó que també s’ha de parlar del que ofereix l’hotel i de l’oferta complementària.

Image

    Pel que fa a la importància del turisme per a l’economia del municipi, Joan Massanet comentà que, actualment, l’Associació té 72 associats amb més 2.500 empleats i 17.200 places hoteleres
   La roda de preguntes derivà cap a un aspecte tan interessant, com és el la voluntat de l’Associació  de participar  socialment i culturalment amb els esdeveniments del poble. Massanet assenyalà que s’han aportat 21.719 euros en patrocini d’activitats esportives i culturals (festes de Sant Antoni, concerts, concurs de piano, club de bàsquet, Serenates d’Estiu, activitats i concursos escolars, etc), a més de col•laborar en distints esdeveniments amb estades als hotels associats.
  Sobre el Decret Nadal, els hoteleres manifestaren la seva queixa que l’Ajuntament de Capdepera (com molts altres de l’illa) no l’apliqui. Constataren retards en els permisos d’obra que dificulten les obres de millora i reforma, cosa que, a la vegada, té un efecte negatiu sobre la mà d’obra i l’activitat econòmica. En aquest punt, es comentà la situació de l’hotel Son Moll, i aprofitaren per expressar el seu suport la propietat en la seva intenció de transformar l’establiment de 3 estrelles en un de 4.
   Pel que fa al tren de Llevant, manifestaren que mai han estat en contra. Ans el contrari, es tracta d’un actiu més i un benefici per al municipi i per al turisme. Com també ho és el parc de Llevant, que hauria de presentar una oferta més àmplia, amb guies i rutes  senyalitzades des de Capdepera.
  De l’edifici “multiusos”, esperen  col•laborar amb l’Ajuntament i fer efectiu l’acord  entre les dues institucions, a fi de  treure’n el màxim profit tots plegats. Allà hi tendrà la seu  l’Asociació Hotelera i esperen un important ús de la sala de conveccions. El que es vol és que no quedi un gran edifici buit, amb grans despeses de manteniment. Aquí volgueren demanar als responsables que es plantegin la idoneïtat de compaginar la funció turística i la de seu d’alguns departaments administratius de l’Ajuntament.

Image

   Per acabar, ens informaren que les queixes que es rebien dels clients, majoritàriament, feien referència a la manca d’arena a Cala Agulla i a aspectes d’ordre públic.
   Aquesta va ser una xerrada llarga (la conversa es perllongà una bona estona, parlant d'altres temes com la fira de la Llampuga, el canvi de batle, etc... ) , en la qual pogueren copsar l’opinió de la junta de la nostra  Associació Hotelera,  presidida per Joan Massanet, i de la qual esperam que aquest en sigui un resum fidel..