La Conselleria de Treball concedeix 537.553 euros per contractar 57 treballadors en projectes d’organismes autònoms i sense ànim de lucre a Mallorca


    La Conselleria de Treball i Formació, a través del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), ha aprovat la contractació de 57 treballadors a Mallorca en 23 projectes impulsats per organismes autònoms de les administracions central i autonòmica i entitats sense finalitat lucrativa de les Illes. El valor total d’aquestes contractacions és de 537.553 euros, i suposa assumir tant el salari com la cotització a la Seguretat Social del treballador contractat, que serà ocupat per un període de sis mesos. Els beneficiaris de les contractacions seran treballadors aturats sense prestació. Aquesta acció està cofinançada pel Fons Social Europeu.
   D’aquesta manera, la Conselleria dóna suport a programes d’interès general i social, en activitats i ocupacions com el desenvolupament cultural, el medi ambient, la sanitat, el consum i la qualitat de vida, l’assistència a serveis d’interès general o activitats de suport a col•lectius amb especials dificultats d’inserció. 

Image

   Entre els programes subvencionats, hi ha les següents entitats amb actuació a Capdepera

- Associació Tuatu: porta a terme activitats  relacionades amb el medi ambient, consum i qualitat de vida. L’associació pretén ser un referent en la població de Capdepera, i amb el temps a la zona de Llevant de Mallorca, en quant a informació sobre temes d’ecologia, integració cultural, economia alternativa, equilibri del cos físic i del espiritual, solidaritat i cooperació.

- Fundació Castell de Capdepera: porta a terme activitats de desenvolupament cultural. La fundació pretén fomentar una oferta turística i cultural sostenible i atractiva amb activitats de promoció i organització de rutes guiades. Totes les rutes tindran com a principal atractiu el Castell, les seves dependències i els seus voltants. Hi haurà rutes que aniran connectades amb actuacions musicals dins els castell o al voltant.

- Deixalles llevant: el projecte pretén potenciar processos d’inserció sociolaboral de col•lectius en risc d’exclusió, mitjançant l’elaboració de processos formatius, laborals i socials lligats a tasques de neteja, reforestació, restauració de marges i manteniment de zones verdes del parc natural de llevant, així com desenvolupar una tasca de reutilització a la Fundació Deixalles i fomentar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.