SERPENTAIRES GABELLINS

Image


   Convocades per l’Ajuntament s’han reunit a la sala polivalent del Teatre (dijous, 3) prop d’un centenar de persones per assistir a la xarla informativa impartida per técnics de la Conselleria de Medi Ambient  i COFIB sobre la problemàtica de les serps introduïdes al terme municipal de procedència peninsular. La qual cosa demostra l’interès i/o preocupació per aquest tema.

   La Conselleria te enregistrades 38 troballes de  serps forànies a Mallorca, de les quals 23 pertanyen a Capdepera: 18 colobres de Ferradura, 1 d’Escala, 1 Bastarda o Verda i 3 sense identificar. Si bé en termes absoluts aquestes xifres no diuen res, de fet,  se sap que les serps vistes i capturades són moltíssimes més, en termes relatius ens indiquen que el focus d’irradiació és a Capdepera.


Image

   Els tècnics explicaren, per a decepció de molts dels presents, que l’eliminació d’aquests rèptils és impossible i que el màxim a què es pot aspirar és a mantenir controlada  la seva densitat en àrees prèviament acotades i estudiades. Que ens haurem d’acostumar a conviure amb elles, que no se sap com, a llarg termini, alteraran els equilibris naturals i que sense un estudi previ no és pot dir si són perjudicials o beneficioses per a les especies cigenètiques. No de bades la seva alimentació se basa en petits mamífers rosegadors (ratolins i  rates), però també sargantanes i dragons.

   Al debat posterior s’evidenciaren dos llenguatges distints, els dels representants de l’adminstrció  (la pseudo cultura tecnicoburocràtica) i els dels afectats, residents i   caçadors, evidenciant que la societat altament sofisticada que hem construït potser acabi essent inintel·ligible i per tant inviable per als humans. En tot ca, sembla que col·laborant i coordinant-se és l’única manera d’arribar a poder realitzar alguna acció per a controlar la propagació rèptil.

  Si vos topau amb una serp d’aquestes teniu dues opcions: a) matar-la i avisar a l'112 que vindrà a buscar-la, o b) fugir corrensos i també avisar a l'112 per a explicar-li com de valent sou i les dades de la troballa. 

Image

    A tots els assistents se’ls entregà un fulletó amb informació precisa sobre les espècies i el que es pot fer amb elles.
   Per a tranquil·litat dels veïnats i perquè som una associació humanitària afegim que no es relacionen amb els humans, no ataquen a les persones; però es defensen si se senten amenaçades, sense que això suposi res més que un ensurt.