El ple celebrat aquest passat 3 d'abril va resoldre els contractes de dos dels serveis municipals més importants: el de recollida de residus sòlids urbans i gestió de la deixelleria i el de salvament i socorrisme a les platges del municipi.

El de recollida de residus sòlids urbans o de recollida de fems s'havia adjudicat el mes d'octubre de 2019 a la UTE Cespa-Coexa amb una durada de 8 anys i per un import de 15.540.572,11 euros més IVA. Per tant, han transcorregut poc més de tres anys des de la seva fornalització i ara el contracte es resol de mutu acord.

Per la seva banda, el contracte de prevenció de salvament, socorrisme i accessibilitat de les platges fa dos anys que s'havia adjudicat i ara es dona per resolt a causa del desistiment de l'empresa adjudicatària, Aunar Grup.

Segons va explicar l'equip de govern aquests dos contractes s'havien adjudicat estant en vigor els antics convenis col·lectius que regulen les condicions laborals i econòmiques dels treballadors d'aquests sectors, i que de llavors ençà s'han aprovat nous convenis que milloren aquestes condicions laborals.

Per tant, per evitar conflictivitat laboral i convocatòries de vaga per part dels treballadors, reclamant l'equiparació dels sous amb els que cobren els companys d'altres municipis on els contractes ja contemplen les condicions dels nous convenis, s'ha optat per la via que sembla ja han iniciat altres ajuntaments: resoldre els contractes en vigor i tornar a treure a licitació els serveis amb les condicions laborals i econòmiques que recullen els darrers convenis col·lectius aprovats.

Pel que fa al servei de recollida de fems sembla que el seguirà fent la mateixa UTE que ho venia fent fins ara fins que es pugui adjudicar el nou, mentre que en el cas del servei de salvament i socorrisme s'ha optat per fer un contracte nou per la via d'urgència d'un any de durada.


Fotografies d'arxiu