L'edifici municipal de Canyamel es troba en un estat de total abandó. Fa anys que es troba tancat, sense ús, cosa que provoca un continu deteriorament de les instal·lacions i els seus voltants.

Les imatges posen en evidència el llastimòs estat i la necessitat d'actuar per donar-li una utilitat o al manco fer una mica de manteniment per complir el mínim exigible a qualsevol edificació.

Les administracions públiques haurien de ser les primeres en donar exemple en el manteniment dels edificis públics. I això sense tenir present que ens trobem amb una gran manca de vivendes i solars públics per construir habitatges socials.