Les obres que realitza el Govern a la zona de competència de Ports al passeig marítim encara estan pendents d'acabar.  Durant la darrera visita a les obres, el conseller va comentar que estava previst el compliment dels terminis, o sigui que dia 22 de març s'havia d'acabar.

Evidentment passat dia 22 de març, les obres encara no estan finalitzades...  

D'altra banda a Sa Gravera segueixen preparant els blocs de ciment que serviran per a protegir el mur del moll.