Va ser impartit per RANA


Ahir, 23 de març, al Centre Cap Vermell es va realitzar una jornada formativa organitzada per l'IMAS i que imparteix RANA (Xarxa d'Ajuda a Nins Abusats) amb la col·laboració de l'Ajuntament de Capdepera.

Aquesta jornada sobre els indicadors de detecció d'abús sexual, anava dirigida a professionals, i hi van participar l'equip de serveis socials municipals, amb les integradores socials, educadores socials, treballadores socials i psicòlogues.RANA és una fundació sense ànim de lucre d'àmbit balear, la qual té com a funció social prevenir el maltractament i l'abús sexual infantil, a través d'activitats de sensibilització, educació i feina en xarxa.