Tendència a la baixa de la pandèmia a totes les illesL'evolució de la pandèmia, en els primers mesos de 2022, ha estat d'una disminució progressiva. Des del mes de gener la incidència a 14 dies ha baixat des de 2.158,9 (6 de desembre) a 839,8 (18 febrer). La tendència general és a la baixa, cosa que ha justificat la relaxació de les mesures de prevenció com ara deixar d'exigir el passaport COVID  als interiors dels locals d'oci i l'obligarietat de la mascareta al carrrer.

  Incidència
a 7 dies
Incidència 
a 14 dies
Positius
amb PCR 
Defuncions
Illes Balears 296,8 839,8 250.647 1.210
Mallorca 312,9 877.1 189.415    993
Menorca 292,8 789,4  18.890      60
Eivissa 210,8 660,0  40.640    151
Formentera 193,2 680.4    1.712       6

Pel que fa a la nostra comarca les dades són les següents:  

18.02-2022 7 dies Incidència
7 dies
14 dies Incidència
14 dies
Casos
confirmats
Capdepera 30  246,8  30  584,0  2.055 
Artà 19  238, 0  19  751,5    1.531 
Son Servera 51  431,0  51  1.091,0  1.999 
Sant LLorenç 26  297,4  26  995,2  1.446 
Manacor 182  408,7  182  1.021,0  9.356 

Malgrat a Son Servera i Manacor la incidència a 14 dies està per damunt de mil casos, encara segueix la tendènca a nostra comarca. A Capdepera hi ha una minva de casos reduint notablement el nombre de positius. Com a dada curiosa comentar que dia 20 de gener vam arribar a tenir un incidència a 14 dies de 4.507,3, una xifra molt elevada. La facilitat de transmissió de la variant Omicrom ha fet que, en poc més d'un més, hem passat de 1.131 a 2.055 positius, es a dir gairebé el doble. 

Aquí podeu veure l'evolució de la cinquena ona a Capdepera: