Durant els dies 14 i 15 d'octubre s'ha fet unes jornades de capacitació per a l'atenció a turistes que consumeixen productes de turisme de natura, adreçades al personal de recepció d'allotjaments turístics i oficines d'informació turística.

A aquestes sessions s'ha tractat sobre el perfil del turista de natura i s'han presentat els recursos i les oportunitats existents al municipi de Capdepera. Els participants en les dues sessions han obtingut un certificat d'assistència emès per la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB).

Assistents a les jornades ens han comentat que van ser prou interessants i, dissortadament, hi va haver poca participació, tenint present el profit que es podria treure.  

A posteriori, diversos lectors ens han manifestat que no ho sabien.