La sanció era de 36.609 euros, per una infracció administrativa greu


Fotografia d'arxiu


El recurs de l’Ajuntament de Capdepera davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, contra la sanció de 36.609 euros que l’imposava la Demarcació de Costas, ha estat acceptat.  Per tant queda anul·lada la multa de Costes per les obres en el passeig Marítim en la zona compresa entre les fites 565 i 580.

Segons Costes les obres no estaven amparades en l'autorització que havia donat, “las obras entre los hitos 565 y 580 no se encuentran amparadas en la autorización de adopción de medidas provisionales de defensa de fecha 10 de marzo de 2020”, després de l’expedient obert per una denúncia del GOB, va resoldre aturar les obres ( i després revocar l'aturada) i imposar una multa per infracció administrativa greu.

Per la seva banda l’Ajuntament va considerar que tenia permís per realitzar les obres en tot el passeig marítim, per via d’urgència, com a efectes del temporal Glòria.

El tribunal ha donat la raó a l’Ajuntament i considera que  va ser Costes ( l'Administració sancionadora)  la que precisà  amb el necessari detall fins on arribaven els obres autoritzades, ja que no indicava les fites inicial i final. 

Per tant, segons el tribunal,  la manca precisió en la autorització, va generar en l’Ajuntament la confiança que les obres executades se trobaven amparades per l’autorització del Ministeri de Transició Ecològic de març de 2020.

 A més de l'anul·lació de la sanció, la part demandada haurà de pagar les costes processals.

Recordem que el gener de 2020 el temporal “Glòria” va provocar greus danys a la zona costanera de Cala Rajada, especialment al passeig de Cala Gat i al passeig Marítim. L’ajuntament va demanar una autorització a Costes per a executar les obres d’emergència, que va ser atorgada dia 10 de març.

L’Ajuntament adjudicà les obres per via d’urgència i començà la reparació, que s’extengué a tot el mur del passeig marítim, fins Son Moll.

El GOB va denunciar que les obres entre les fites 565 i 580, no tenien relació amb la reparació dels danys ocasionats pel temporal. Una inspecció de Costes, a rel d’aquesta denúncia, acordà obrir un expedient sancionador per execució d’obres no autoritzades en el domini públic marítim terrestre (8 de juliol 2020). Dia 7 d’octubre de 2020 Costes imposà una sanció de 36.609 euros per una infracció administrativa greu. Aquesta infracció va ser recorreguda per l’Ajuntament de Capdepera en novembre de 2020.

Ara el TSJB ha donat la raó a l’Ajuntament i anul·la la multa.