Des que començaren, fa unes setmanes, unes obres als carrers Castellet i Juan Sebastián Elcano, i sabent que es tractava d’obres per endreçar les parades dels autobusos de línia del nou tib, estàvem a l’espera de veure com quedaria. Aquest canvis, començaren després de la nova concessió del tib per a les línies de la Comarca de Llevant, concedida a l’empresa catalana Sagalés-Caldentey.  

Aquests dies ja es veuen les obres acabades i les parades instal·lades (sembla que sols hi manquen alguns detalls), malgrat encara es veuen petites deficiències i/o mancances. Als dos llocs, s’han executat obres que han modificat de manera considerable la imatge i també la circulació al tram del carrer afectat. 

A la parada o “estació general” del carrer Castellet, davant de l’hotel Green Garden, s’han reconstruït les voreres, perquè els vehicles facin la seva aturada en bateria. Estacionament que permet l’entrada i la sortida dels vehicles amb facilitat i que facilita també la baixada i la pujada dels usuaris als vehicles amb algunes millores en l'accessibilitat, adequant-la a la normativa, amb rampes i trespols normalitzat a la voravia. A la calçada, s’ha modificat la circulació d’aquest tram de carrer, dividint-lo en tres carrils, un d’entrada, un de sortida i el tercer com a “carril bus”, tant per la circulació, com per l’estacionament dels busos en bateria. S’han instal·lat així mateix 4 marquesines per seure i resguardar-se del fred i la pluja, davant de cada una de les parades. Marquesines “reciclades” des d’altres llocs del municipi (recordem que fa poc se va fer una inversió municipal en marquesines, si no anem errats al 2017), i que estan en estat de desgast i necessiten una mica de manteniment als seients. A l'“aturada” del carrer Juan Sebastián Elcano, just on hi havia l’antic magatzem d’Aumasa, la reforma ha estat prou visible, ja que la plataforma construïda per a la marquesina d’espera i el lloc d’estacionament dels busos, utilitza quasi bé la meitat de la calçada per a la circulació rodada. Aquí sí que s’han col·locat marquesines noves (amples i amb llum) i s’han adequat els accessos per facilitar la mobilitat.Les aturades de Capdepera  no han sofert gaire canvis.A banda del canvi a les parades, també s’ha fet un canvi complet en els vehicles, que han passat de ser els convencionals de gasoil, a ser de combustió de gas, amb la conseqüent minva de renous i d'emissions de gasos. També disposen de rampes per fer accessibles a persones en mobilitat reduïda i cadires de rodes, com també per a bicicletes. Ara, o a partir d’ara, esperem que aquestes millores estructurals i les noves tarifes, horaris, rutes…suposin una millora efectiva del transport públic.


Noticia relacionada:
 http://www.capvermell.org/index.php/actualitat/placa-del-sitjar/27576-millores-per-a-capdepera-amb-el-nou-servei-del-bus-tib