Les obres del Passeig Marítim afectades per la tempesta Glòria i l'actuació en el mur del passeig no han inclòs uns metres que afecten un tram que es troba tancat. La zona en qüestió va des de prop de l'alçada de l'edifici Porto Cala fins gairebé la plaça  Castellet, i sembla que depèn de Ports i no se pot adobar per ara per manca de permisos. Sense entrar en el fons dels motius  el cert és que els elements que delimiten la zona se degraden.Un lector ens ha remès unes imatges preses dia 20 de novembre, en les que es mostra que les tanques de les obres i els elements de de plàstic es troben en molt mal estat, es més embruten les voreres de mar. Sembla que amb el mal estat de la mar, amb ràfegues de vent considerables i possibilitat de fort onatge, el cap de setmana pot empitjorar.La zona es troba relativament tancada o delimitada amb barreres metàl·liques, però sols parcialment.  Ja porten setmanes en mal estat, i amb el vent d'aquest dies es pot rompre més degradant-se i acabant a la mar.El nostre lector demana que s'enretiren els elements en mal estat  perquè els elements deteriorats no acabin contaminant la mar de micro i nanoplàstics. Espera que el responsable actuii el més ràpid possible i es posi a recollir els elements degradats abans que s'escampin i contaminin l'espai.