Agreujat per l'incompliment de la normativa COVID19


Responsables dels bars del passeig marítim ens han enviat aquestes fotografies denunciant el vandalisme del dissabte vespre a diversos establiments de la zona més propera al club nàutic. Taules i cadires malmeses, vidres romputs i jardineres a terra amb el contingut escampat per terra. Sembla que els autors tenen impunitat total ja que tampoc obeeixen la normativa que a les dotze del vespre no es pot sortir de casa. Certament, a més de condemnar-los, ens hem de demanar si aquets fets beneficien a algú.