Conveni entre la conselleria, el CSIC i el SOCIB per mantenir un sistema d'observació i detecció de grumers a les Balears


Els darrers anys les poblacions de grumers a la Mediterrània han augmentat i s’han diversificat.

El Consell de Govern ha autoritzat el conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i el consorci Sistema d’Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (SOCIB) per mantenir un sistema d’observació i predicció dels grumers a les aigües de les Illes Balears. L’objectiu d’aquest conveni és desenvolupar un model matemàtic que serveixi per predir la proliferació d’aquests organismes a les aigües que envolten les Balears, per tal de generar el coneixement necessari sobre el qual basar-se per gestionar correctament les zones del litoral balear.

El conveni no implica cap aportació econòmica, ja que es nodreix de les dades generades per tota una xarxa d’observadors, com la informació aportada pels serveis de vigilància de les Reserves Marines de les Illes Balears, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació. El CSIC, per part seva, té experiència en l’estudi poblacional i ecològic dels grumers, així com del seguiment i la predicció de les corrents; el SOCIB, per la seva banda, la té en la monitorització de l’àrea d’estudi i disposa de dades oceanogràfiques necessàries per a l’estudi de la dispersió dels grumers.

Aquest conveni és la continuació del ja signat el maig de 2015 entre la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, el CSIC i el SOCIB, i que va finalitzar el desembre de 2017. El nou conveni té per objectiu un desenvolupament major del projecte. La durada inicial i les possibles pròrrogues no superaran els quatre anys.

Les proliferacions de grumers són un fenomen natural que es produeix a la Mediterània occidental. Aquestes proliferacions tenen implicacions socioeconòmiques i també constitueixen un fenomen natural d’elevat interès científic. Els motius dels increments poblacions s’atribueixen, entre d’altres causes, al canvi climàtic, la contaminació de la mar o les modificacions de les línies de costa. En el litoral de les Illes Balears hi ha diferents tipus de grumers amb una perillositat i capacitat urticant diferent. La més abundant, però, és la Pelagia noctiluca, sovint la causant de la majoria de picades als banyistes.