El curs començà dia 10 de setembre amb els plans específics de cada centre
Dia 10, com estava previst, els primer nins i nines van començar a omplir les aules dels centres escolars del municipi. Com informàrem, cada centre s'ha organitzat d'una forma diferent.

A s'Alzinar cada dia s'incorporen dos cursos i fins dimarts dia 15, quan tots els cursos seran al centre. S'han habilitat 3 grups per curs, reduint les ratios (nombre d'alumnes per aula), habilitant espais per aules (inclús s'han instal·lat tres aules modulars) i s'ha establert diversos protocols de protecció contra la COVID. Abans de l'inici es realitzaren reunions, amb una presència de pares i mares gairebé bé total. Els dies 10 i 11,  la incorporació  es va produir sense cap entrebanc llevat de la pluja que va caure, justament, al voltant de l'entrada al centre escolar.  Pel que fa a s'Auba, les mesures i condicions han estat semblants pel que fa a l'organització i mesures contra la COVID, amb la diferència que el primer dia s'incorporaren a les aules la meitat de l'alumnat i dia 11 l'altra meitat. Dilluns ja comencen tots els cursos complets. Tampoc ens han comentat cap incident, a més els alumnes de Primària es trobaren l'impactant entrada del centre, plena de color.L'IES Capdepera també optà per incorporar un curs cada dia, amb dues franges horàries diferents. No tenim constància de cap problema a l'inici de les classes.

Informació del Govern de les Illes Balears de l'inici de curs: