Pares i professionals no saben què fer i exigeixen solucions.
L'obertura de les escoletes del municipi ha esdevingut un autèntic problema. Abans de tot cal dir que les escoletes estan pendents de l'adjudicació, de fet encara no s'ha iniciat el procés de la nova adjudicació. L'anterior acabà i ara resta pendent que es presentin els nous plecs que van endarrerits (ja comença a ser habitual). La crisi del COVID, la tornada a la "nova normalitat", les restriccions d'alumnes per aula... tot plegat fa que els pares i mares vegin amb incertesa la posada en marxa del servei municipal, ara per ara aturat.

Dels aproximadament 120 usuaris de les escoletes de Capdepera i Cala Rajada, segons la versió de l'ajuntament, només confirmaren  14 famílies. Davant aquesta baixa demanda se plantejà obrir una escoleta o inclús subvencionar cuidadors particulars. Aquestes xifres no concordaven amb les de l'AMIPA de Capdepera que parlaven de més de 30 demandes només a Capdepera.

Al darrer plenari (11 de juny 2020), el regidor d'Educació comentà que tenien prevista una reunió amb les empreses que gestionen les escoletes per presentar una proposta de part de l'Ajuntament. Aquesta reunió ha estat precedida, com hem comentat, d'altres entre l'AMIPA d'Es Ferreret, treballadores i Ajuntament, que es mostrava reticent a obrir-les, al·ludint motius de seguretat i econòmics, a més d'argumentar que hi havia molt poques famílies que havien iniciat els tràmits de matrícula.

Mentre pares i mares se mobilitzaven i davant una primera reunió fallida, amb representants de les empreses, n'hagué una segona contraoferta de l'ajuntament que va ser acceptada per l'empresa que duia l'escoleta de Cala Rajada, mentre que la de Capdepera demanava una oferta per escrit per estudiar-la. També s'ha fet una comissió informativa d'Educació per informar de la proposta de l'equip de govern de l'Ajuntament a la resta de partits de l'oposició, en la que se manifestà la voluntat d'obrir les dues escoletes i mantenir el personal, independentment de les empreses que la gestionin. Quedà pendent el que es farà si l'oferta (cal recordar que només se pot ocupar el 50% de la capacitat de les aules) no cobreix la demanda real de les famílies i la concreció dels criteris d'admissió. Els pares i mares d'Es Ferreret reclamaven l'obertura d'aules, en funció de la matrícula i l'avanç de fases de desconfinament ( ja hem de parlar de "nova normalitat", complint les mesures de protecció i assegurant la conciliació familiar i laboral. Insisteixen en la necessitat de cobrir el servei. Es troben molt mobilitzats i inclús se parlava de la possibilitat de fer una manifestació reivindicativa.

Esperem que la situació es resolgui favorablement, i se pugui donar el servei a les famílies i infants, amb els equips docents adequats.