REPUNTA EL NOMBRE D’EMPRESES DEL MUNICIPI QUE S’HAN ACOLLIT A LA CONVOCATÒRIA 2019 DE BASES PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LES EMPRESES MUNICIPALS
En aquest exercici 2019, l’Ajuntament de Capdepera novament ha destinat una partida pressupostària de 1200€ a les subvencions per a foment de l’ús de la llengua catalana a les empreses municipals, i que inclouen diferents conceptes: edició de rètols comercials, edició de cartes de restauració i cafeteria, edició de material complementari i creació de webs en català.

Així doncs, s’ha atorgat el total de crèdit previst de la subvenció, sol·licitada per sectors ben diversos: dues empreses de restauració i una de defensa personal.