A les zona de Son Moll de Dalt ( situada  la vorera dreta de l'autovia Joan Carles I, pujant,  entre la sortida de Cala Rajada i la benzinera) s'estan fent obres d'urbanització amb importants moviment de terra, traçat del carrers i dotació de serveis. Es tracta d'una ampla zona on hi ha prou habitatges i que se veuran afectats per la dotació de serveis. Aquesta urbanització, juntament amb Cala Gat i Es Provençals, són les que han realitzat obres amb distints graus d'intervenció durant la passada legislatura. 

En concret a Son Moll de Dalt han estat els propietaris els qui han hagut d'actuar mitjançant Junta de Compensació, essent els propis afectats els qui paguen les obres, per tant a l'Ajuntament no l'ha de suposar cap despesa. 

Les dotacions de serveis de les urbanitzacions, i les seves recepcions per part de l'Ajuntament, ha estat un tema que s'ha arrossegat durant vàries legislatures i en la darrera s'ha posat fil a l'agulla en les tres enumerades anteriorment. A Cala Provençals les obres s'acabaren i a Cala Gat i Son Moll de Dalt al manco les obres han començat.