L’empresa gram gestió ambiental, contractada per fer el plantejament del nou sistema de recollida municipal de residus, va explicar l’objectiu principal del projecte.

La reunió de participació ciutadana de dimarts 6 de novembre era la continuació d’altres reunions similars amb hotelers, establiments de restauració i locals de nit. L’objectiu d’aquesta acció va encaminada a complir les directives europees en matèria de residus previstes per a l’any 2020. Val a dir que, segons presentà el tècnic de l’empresa, des de 2010 fins ara, enlloc d’anar apropant-nos als límits establerts per Europa quant a residus municipals, a Capdepera hem anat augmentant considerablement el volum per damunt del percentatge que ens pertocaria. Aquesta dada deu ser una de les que porten a la necessitat de fer un replantejament important en aquesta temàtica.

La inversió proposada per tal d’intentar solucionar la desviació calculada és molt elevada, per la qual cosa es preveu fer un concurs públic de manera que, qui s’encarregui d’aquesta gestió, faci la despesa sense carregar de cop les arques municipals amb una partida tan quantiosa.Una de les idees principals a tenir en compte passa per separar el residu orgànic del residu habitual, sense oblidar ampliar l’efectivitat dels contenidors selectius. Per poder-ho fer, es busca millorar l’eficiència del procés. Fan falta nous camions de recollida i un conjunt de contenidors que, tot i sent per a productes diferents, puguin ser gestionats amb el mateix tipus de vehicles i maquinària. També es preveu augmentar els punts de recollida on es trobin aquests contenidors en les zones urbanes, així com eliminar-ne aquells que es troben en zona rural on no es pot controlar fàcilment que se’n faci un bon ús. Això, que implica un aspecte negatiu quant a la comoditat dels habitants de les zones rurals, ens fa recordar que la gestió eficient de residus i el compliment de la normativa europea estan molt més condicionats a l’educació i bons costums dels habitants que no a la vigilància i als recursos de l’administració.

Pel que fa a la recollida porta a porta, es preveu una ampliació de la freqüència setmanal, així com incloure el detall de la matèria orgànica convenientment separada dels altres residus no reciclables. Es preveu subministrar poals per a aquesta part orgànica, i també targetes electròniques que permetin obrir els contenidors de matèria orgànica per deixar-hi les bosses.

En la reunió es va comentar el tema del cost que implica la recollida selectiva, però també es va explicar que els ajuntaments tenen uns beneficis segons les tones que reciclen de determinades matèries. Aquest aspecte va servir per parlar de la idea de fer que l’impost de recollida de fems es pugui veure bonificat en funció de la bona gestió dels residus que se’n faci a cada llar.

     

Nota de la imatge: dades orientatives subjectes a les condicions del concurs

També es preveu millorar el servei a la deixalleria municipal, amb horaris més amplis i serveis addicionals, com un lloc on els usuaris podran dipositar els objectes que considerin que altres persones podrien reutilitzar.Nota de la imatge: dades orientatives subjectes a les condicions del concurs

És evident que cada vegada generem més fems i que consumim més, entre d’altres detalls perquè som més població. A més d’existir una normativa que ens orienta cap a on hem d’anar en aquest camp, si no ens mentalitzem i ajudem a educar-nos que no podem seguir llençant els fems barroerament i sense control, no ens haurà d’estranyar que les generacions futures tinguin seriosos problemes per adaptar-se a món que els deixem en herència.