Gran resposta solidària cap el Llevant de MallorcaA rel de les inundacions del Llevant de Mallorca que han estat més destructives a Sant Llorenç, Son Carrió, s’Illot i la Colònia de Sant Pere, i en menor mesura a Artà i Canyamel, s’ha creat un moviment solidari sense precedents. Des del dia després de les inundacions hi va haver un gran nombre de voluntaris que se van desplaçar fins les distintes localitats afectades, especialment Sant Llorenç,  per ajudar en el que fos necessari. La quantitat de persones que volien ajudar va ser tan gran que va obligar a demanar que no hi anessin més persones ja que podien entorpir les feines de neteja, retirada fang i objectes i la recerca de desapareguts.
 

Temps hi haurà de valorar com van funcionar els serveis de rescat i emergència, i ja ho faran els tècnics i professionals. A nosaltres ens pertoca agrair a tots els qui se van mobilitzar des del primer moment, parlem dels Serveis d’Emergències, l’112, Protecció Civil, Guàrdia Civil, UME, Bombers, Policia Local, brigades municipals... en fi (esperem no deixar a ningú!) tots els qui des de la primera nit començaren amb les tasques de protecció i socors de la població.


Minut de silenci a l'IES Capdepera

I després els ciutadans dels pobles afectats que amb coratge es posaren mans a l’obra per tornar les seves cases, carrers i places a la normalitat.  Tots amb les seves històries personals i familiars.  Però no estaven sols una riuada, aquesta d’esperança, de voluntaris que en pocs dies han fet, estan fent, una feinada per recuperar la fisonomia dels pobles.

Sant Llorenç ha estat la població que més ajuda ha rebut dels voluntaris, cosa lògica donada la magnitud dels danys. Molts de gabellins han participat de les jornades de neteja directament, o a les tasques dels tècnics (llenterners, electricistes, picapedrers..) que han fet feina per a recuperar instal·lacions, o fent menjar per voluntaris... A Canyamel també hi hagué jornada de neteja amb voluntaris de Capdepera i forans (en han comentat que eren taujans,... però  no ho  hem confirmat), molt ben organitzats per Protecció Civil de Capdepera.Podríem comentar moltes anècdotes de grups i empreses que s’han organitzat per oferir el seu granet d’arena, però no els enumerarem perquè no volem deixar ningú.  N’hi ha bars que han dedicat part de la seva recaptació pel fons solidari, altres que recullen material,  activitats específiques, la recaptació de bona part dels estands de la Mostra de la llampuga, dels participants del nòrdic... i un llarg nombre d’exemples que ens ha d’omplir d’orgull.

Des de l’Ajuntament també s’han bolcat amb els damnificats, col·laborant amb equips de neteja i policia als ajuntaments més afectats, organitzant les ajudes i vetllant per cobrir les necessitats dels afectats de Canyamel. Se van anul·lar molts d’actes festius prevists la setmana passada.


En els actes esportius que no s’han anul·lat, s’ha mantingut un minut de silenci per respecte a les víctimes i damnificats.

Ara n’hi ha propostes culturals solidaries com el festival de dia 19 a Artà o el concert de na Bàrbara Femenies i Ma Antònia Gomis dia 20 d’octubre. I segur que n’haurà més.

Gràcies a tots!

 

Nota: Ens han comentat que n’hi ha molts d’estrangers que, anònimament i espontàniament, estan duent material de neteja i aliments a Es Port al passeig marítim, que des d’allà duen directament a l’Ajuntament de Sant Llorenç. Ja n'han fet dues entregues i queden oberts a noves aportacions.