Aquest cap de setmana passat, s'ha restringit el pas per un tram de la rodona del carrer Cala Agulla ( la de la font). El motiu és que un pal de formigó de la xarxa elèctrica sembla que ha rebut un fort cop a la part baixa i ENDESA va demanar que per seguretat se tallàs l'accès. N'hi ha perill de caiguda. Es preveu que avui, dilluns, ENDESA solucioni el problema.Seria convenient que mirassin altres del municipi que estan deteriorats i pot ser seria convenient substituir-los o al manco controlar el seu estat.