Hi participà gairebé la totalitat del claustre de s'Alzinar i na Caragol d'ArtàDia 4 de setembre, va tenir lloc al col·legi s'Alzinar una activitat formativa al voltant del protocol d'assejament escolar a càrrec de Mika Garau, de l'institut per la Convivència Escolar de la Conselleria d'Educació. En l'activitat participaren mestres del col·legi s'Azinar i Na Caragol, amb la finalitat de conèixer la filosofia del protocol, com s'ha d'aplicar correctament i  conèixer eines que poden ajudar a millorar la cohesió del grup classe i detectar quan pot haver assetjament.Primerament la nova directora del centre Maria Antònia Santandreu, va donar la benvinguda al professorat i a la ponent. D'una forma clara i concisa,  na Mika, va  explicar els tres punts bàsics del Pla per a millorar la convivència en els centres: la prevenció, la detecció i la intervenció, i com el protocol vol actuar en aquests tres aspectes. Insistí en la necessitat de dur el procés correctament, passa per passa, en els terminis establerts i deixant constància per escrit de les passes fetes i les decisions preses.Després de l'intervenció de la ponent hi hagué un torn de precs i preguntes. Els mestres de Na Caragol, algun d'ells havien fet classes a s'Alzinar, van aprofitar per a visitar el centre.