"La secretària del batle me va dir: El batle no te vol rebre. I llavors me va dir espera i si entre una visita i d'altra hi ha un forat t'avisaré. I encara esper"


"Jo estic molt enfadat, molt... jo aprecio molt aquells animalets. Aquests animalets ho són tot per jo"


En Joan Trobat s'ha posat en contacte amb Cap Vermell perquè volia replicar a les puntualitzacions de la "Nota explicativa de la situació del senyor J.T.J. i la seva protesta pacífica davant l'Ajuntament" i donar la seva versió dels fets. Ens digué que "li havien llegit la noticia publicada a Cap Vermell, perquè ell no té internet" i volia dir la seva- Així que quedàrem a un bar i gravàrem el que ens contà.