inici

Cap Vermell

Asfaltatge de l’aparcament de s’Alzinar


 

A finals de novembre va començar l'asfaltatge del carrer Sud i de l’antiga plaça del Mercat, sota el parc de s’Alzinar. El paviment d'aquesta zona es trobava en molt mal estat i necessitava una actuació d’aquest tipus. D’altra banda també s’ha de dir que la plaça és un aparcament molt emprat, especialment a les hores d’entrada i sortida de l’escola. 

Tots els matins se forma una gran acumulació de cotxes, sobre tot abans de l’hora d’entrada escolar. Un autèntic caos que afortunadament dura pocs minuts, però crea situacions molestes. Per ventura caldria replantejar-se el trànsit de la zona per millorar la circulació de vehicles i els aparcament.
Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Horaris C E Escolar