Enguany l’IES Capdepera ha posat en marxa l’assignatura de Projectes al primer curs de l’ESO. S’hi dediquen sis hores setmanals dividides en tres dies i amb classes de dues hores seguides. El temps de l’assignatura, que cada classe fa a la mateixa hora, hi ha dos professors a l’aula que guia l’alumnat durant tot el procés.

Aquesta nova assignatura ha estat una aposta del claustre, que ha necessitat de la implicació de diversos professors per fer les tasques de dissenyadors i executors, per estar pendents a cada moment i en contínua formació per poder aplicar les millors solucions i adaptar les classes a tot l’alumnat.

Per dur a terme aquest aprenentatge basat en projectes, l’alumnat es disposa a classe rompent les regles tradicionals i es seu en grup, uns grups que han estat estudiats prèviament per tal que siguin homogenis i compensats partint de la personalitat i necessitats de cada alumne.

Des que va començar el curs s’han començat diversos projectes, que porten als alumnes a conèixer-se més entre ells i ha participar en concursos que ajuden a cohesionar l’ambient del grup classe. A partir d’aquí, es treballen les competències adients i els continguts de les diferents assignatures, fent de l’aprenentatge un procés viu i actiu.

Algunes  de les activitats que han dut a terme han estat l’ elaboració d’un collage que els representàs, el dibuix d’un cervell per representar les diferents formes d’intel·ligència o les dinàmiques fora de l’aula, amb preparació de jocs per part de grups d’alumnes per conèixer-se millor i poder treballar i resoldre problemes de forma conjunta.