inici

Cap Vermell

Els capcers a punt per a la llampuga
El moll de Cala Rajada és ple de maressos. Tot just acabar Sant Roc, els pescadors comencen a preparar els capcers.

Serà una bona temporada de llampugues? Tothom demana el mateix...

Cap a mitjan agost, cada any, l'activitat per damunt el moll sol ser frenètica. Els preparatius pesr a la temporada de la pesca de la llampuga sempre són espectaculars-.

S'inicia la confecció dels capcers que s'han de calar i es preparen igualment els corresponents pedrals que els han de fixar en els punts predeterminats. 

El capcer, com podeu veure a les fotografies, és una boia o flotador fondejat amb un pedral que s’usa per a concentrar peixos, particularment llampugues, a la seva ombra. Així  indica el lloc on és calat.Com molts sabeu, a cada barca li correspon un "punt", previ sorteig; és a dir, un espai determinat on situarà la seva "andana" (filera de capcers). El més habitual es colocar tres torns d'andanes: un en mar obert, un altre camí a mig camí i un altre a la costa.

I tot això esperant que les llampugues, una espècie migratòria, s'aturin a arrecerar-s'hi, moment que s'aprofitarà per a capturar-les. Així ha estat sempre, i així haurà de ser també enguany.
Per estabilitzar el mercat i protegir l'espècie, els pescadors han establert des de fa uns anys un límit de captures diàries que a Cala Rajada és d'un màxim de 30 caixes.Quant a les perspectives, el cert és que la temperatura de la mar és alta, factoe que afavorirà els llamps i les tronades cosa que diuen que crida les llampugues.

Que hi hagi sort!


 

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:


Tercer sector:
“L’acció social en marxa”


Horaris C E Escolar