inici

Cap Vermell

Els capcers a punt per a la llampuga
El moll de Cala Rajada és ple de maressos. Tot just acabar Sant Roc, els pescadors comencen a preparar els capcers.

Serà una bona temporada de llampugues? Tothom demana el mateix...

Cap a mitjan agost, cada any, l'activitat per damunt el moll sol ser frenètica. Els preparatius pesr a la temporada de la pesca de la llampuga sempre són espectaculars-.

S'inicia la confecció dels capcers que s'han de calar i es preparen igualment els corresponents pedrals que els han de fixar en els punts predeterminats. 

El capcer, com podeu veure a les fotografies, és una boia o flotador fondejat amb un pedral que s’usa per a concentrar peixos, particularment llampugues, a la seva ombra. Així  indica el lloc on és calat.Com molts sabeu, a cada barca li correspon un "punt", previ sorteig; és a dir, un espai determinat on situarà la seva "andana" (filera de capcers). El més habitual es colocar tres torns d'andanes: un en mar obert, un altre camí a mig camí i un altre a la costa.

I tot això esperant que les llampugues, una espècie migratòria, s'aturin a arrecerar-s'hi, moment que s'aprofitarà per a capturar-les. Així ha estat sempre, i així haurà de ser també enguany.
Per estabilitzar el mercat i protegir l'espècie, els pescadors han establert des de fa uns anys un límit de captures diàries que a Cala Rajada és d'un màxim de 30 caixes.Quant a les perspectives, el cert és que la temperatura de la mar és alta, factoe que afavorirà els llamps i les tronades cosa que diuen que crida les llampugues.

Que hi hagi sort!


 

Foto del mes
 

Horaris C E Escolar