inici

Cap Vermell

Obres al creuer Baltasar Coves/Gómez Ulla 

Quan se canvià  el trànsit del carrer Gómez Ulla (passà d’un sentit a dos), les preferències de pas del creuer dels carrers Gómez Ulla, Baltasar Coves i la carretera comarcal  MA-4040 de Capdepera a Son Servera  se varen veure afectades. Si afegim una senyalització horitzontal que podia dur a confusió ( embulls de les nova senyalització amb restes de l’antiga), a més pujant del carrer Baltasar Coves no es podia girar a l’esquerra (cap el carrer Gómez Ulla), certament el creuer resultava una mica confús.

Actualment se estan fent obres en el creuer esmentat (a dalt del carrer Baltasar Coves) consistents en fer una mena de mini-rodona, canviant el paviment i la senyalització i la creació de voreres dels carrers que conflueixen en les que, fins ara, no havia.

Les obres les realitza COEXA, i duen un bon ritme d’execució, ja que hi ha molts d’operaris fent feina. Les obres tenen un pressupost al voltant dels 50.000 euros.         Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:
Horaris C E Escolar