inici

Cap Vermell

Incendi agrícola a Canyamel

El Govern informa de l'alt risc incendis forestals per al cap de setmana

A les 11,50h de dijous Protecció Civil ha rebut avís d'un petit incendi agrícola a Canyamel. La ràpida intervenció dels bombers de Mallorca i IBANAT amb una autobomba i 9 brigadistes i el recolzament de Protecció Civil ha minimitzat els danys i que no hagués anat a més.
L'autobomba s'ha connectat a la piscina d'un xalet veïnat. Tot ha quedat en un ensurt que l'embat hagués pogut empitjorar-ho.
El Govern Balear ha emès un comunicat informant del risc d'incendi aquests dies incrementat per les altes temperatures:

 La Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat ha enviat una carta als ajuntaments en què demana que s’estableixin mesures per evitar comportaments o situacions que puguin generar perill d’incendi forestal
\ Les situacions climatològiques adverses poden ser determinants per denegar les sol·licituds per emprar elements pirotècnics

El director general d’Espais Naturals i Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Miquel Mir, ha adreçat avui mateix una carta a tots els ajuntaments de les Illes Balear per advertir del perill extrem d’incendis forestals a gran part dels municipis i demanar col·laboració per disminuir aquestes situacions de perill.

En el document, Mir explica que “cal prevenir; per això, també en aquesta temporada de risc estam segurs de poder comptar amb el màxim suport de l’Ajuntament per evitar la generació d'aquest tipus d'incendis que poden tenir conseqüències tan greus, no només per als espais naturals més valuosos, sinó especialment per als residents i visitants”.
 
A més, es demana a les institucions que estableixin les mesures que estiguin al seu abast per evitar comportaments o situacions que puguin generar perill d'incendi forestal. En concret, fa referència especialment a la festivitat de la nit del 23 al 24 de juny, en què a bona part de les Illes Balears se celebra la nit de Sant Joan amb foguerons, una estampa habitual a molts indrets, en especial a platges, cales i altres entorns naturals amb vegetació forestal. Un dels grans valors d’aquests llocs és que estan envoltats de vegetació i, per tant, esdevenen ecosistemes molt vulnerables al risc d’incendis.
 
L’article 7.1.a del Decret 125/2007, de 5 d’octubre, pel qual es dicten normes sobre l’ús del foc i es regula l’exercici de determinades activitats susceptibles d’incrementar el risc d’incendi forestal, prohibeix, durant l’època de perill d’incendis forestals, “l’ús del foc en terrenys forestals, platges, arenals, penyals i en aquelles zones urbanes en les quals aquest ús sia susceptible de provocar incendis forestals”.
 
Durant tot l’any, però especialment en l’època de perill d’incendis, hi ha diversos factors que fan que augmenti el risc de provocar un incendi forestal per l’ús del foc:

  • La sequera
  • Les temperatures extremadament altes
  • El vent elevat
  • Les humitats relatives baixes
  •  L’acumulació elevada de combustible vegetal


Precisament aquests factors seran presents el cap de setmana del 23, 24 i 25 de juny, en què s’espera un risc d’incendis molt alt arreu de les Illes Balears. Per això, es demana a tots els municipis que extremin les precaucions i la vigilància de la Policia Local durant el cap de setmana.

A més, també és important remarcar dos aspectes més relacionats amb la prevenció d’incendis en els quals els municipis estan directament implicats: l’ús de material pirotècnic i els accessos a cales i platges. Amb relació a l’ús de material pirotècnic, d’acord amb la normativa vigent cal sol·licitar l’autorització com a mínim sis setmanes abans de l’espectacle.
 
Segons el Decret 125/2007, es prohibeix llençar objectes inflamables, encesos o no, especialment llumins i llosques, o altres artefactes susceptibles de produir un incendi forestal, durant l’època de perill d’incendis forestals (de l’1 de maig al 15 d’octubre) a terrenys forestals i a les àrees contigües de prevenció (situades a menys de 500 metres de terrenys forestal). Així mateix, l’article 7.1.c del mateix Decret, faculta la direcció general competent per autoritzar excepcionalment, en època de perill d’incendis forestals, l’ús del foc recreatiu en terrenys no urbans situats a les àrees contigües de prevenció i als terrenys urbans quan siguin susceptibles de produir risc d’incendi forestal.
 
Per emprar elements pirotècnics, s’ha de tenir en compte que les situacions climatològiques adverses o d’altres factors que augmentin el risc són determinants per denegar una sol·licitud. Fins i tot en el cas que s’hagi atorgat l’autorització, es pot suspendre en virtut del que estableix la Resolució del conseller de Medi Ambient de 28 d’octubre de 2009 per la qual s’estableixen mesures complementàries de prevenció d’incendis forestals per a activitats autoritzades susceptibles de produir risc d’incendi forestal. A més, els promotors han de presentar un pla d’autoprotecció amb les mesures i els mitjans de què disposaran per minimitzar el risc d’incendi forestal. Les autoritzacions només s’atorgaran quan es constati que el risc de provocar un incendi forestal sigui mínim; en qualsevol cas, l’obtenció de l’autorització per a l’ús de material pirotècnic no exclou la responsabilitat dels promotors en cas d’incendi forestal ni dels danys que aquest pugui causar.
 
Com a orientació, les carcasses grans (350 mm de diàmetre) poden arribar a 340 metres d’altura, i les petites (50 mm de diàmetre), a 60-70. Per tant, la mida de les carcasses és determinant per delimitar la distància mínima respecte d’una zona forestal.
 
D’altra banda, en cas d’incendi forestal, platges i cales poden esdevenir escenaris de perill per a la seguretat dels usuaris i per als participants de l’operatiu d’extinció, equips sanitaris i forces de seguretat, ja que l’accés a aquests llocs és moltes vegades d’una única via, estreta i envoltada de vegetació densa. Per tant, és necessari que les vies d’accés i els aparcaments adjacents siguin adequats i se’n reguli l’ús per millorar la seguretat.
 
Finalment, també es demana a les institucions que, per disminuir les situacions de perill, regulin l’aparcament a llocs degudament condicionats i habilitats i prohibeixin l’aparcament a les vies especialment compromeses, o regulin l’aparcament només a una banda, i facin complir les restriccions d'aparcament perquè siguin efectives.
 
Per a més informació, podeu contactar amb el Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl al telèfon 971 176 677 o consultar els webs http://forestal.caib.es o ni1focalbosc.caib.es
 

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:


Tercer sector:
“L’acció social en marxa”


Horaris C E Escolar