inici

Cap Vermell

Dijous Sant 2017


El Dijous Sant, per als cristians, significa la commemoració del Sant Sopar, el darrer que Jesús va celebrar amb els seus deixebles abans de ser capturat i crucificat . És considerat també el dia de la fraternitat, ja que Jesús, amb l'acte de rentar els peus als deixebles es feia servidor dels altres. 

Com cada any, les nostres parròquies se sumaren a aquestes celebracions, amb les misses corresponents i les tradicionals processons. Aquestes van discórrer sense cap problema, amb molt bon temps i notable assistència de fidels, especialment a Cala Rajada, on la presència d'estrangers sempre es deixa notar. Sortiren els passos habituals.

Varen presidir els actes el rector Mn. Antoni Amorós, a Cala Rajada, i Mn. Pere Orpí, a Capdepera. La Banda de Música i la Banda de Cornetes i Tambors, a un i altre lloc, varen contribuir a la solemnitat de les desfilades. D'altra banda, a les misses respectives, cantaren la Coral Verge del Carme i la Coral Gabellina.

Aquestes són les imatges recollides per Cap Vermell.

CALA RAJADA  

CAPDEPERA  Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Horaris C E Escolar