inici

Cap Vermell

Aquesta nit canviam d'hora


Sí, ja sabem que ho sabeu, però ens agrada recordar-ho, per si hi ha algun despistat. De manera que la propera matinada, la nit del dissabte al diumenge, heu d'avançar les agulles del rellotge, de les 2 a les 3. D'entrada, una hora manco per dormir, però una hora més de claror a l'horabaixa. Ara hi hem d'acostumar el cos, com passa dos pics cada any.

No ens hi hauríem d'emmalaltir, amb tants de canvis...

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:
Horaris C E Escolar