Aquest setembre s'ha iniciat un nou curs escolar a l'IES Capdepera. Un curs que, seguint les directrius treballades pel centre des de fa ja alguns anys, presenta algunes novetats, que pel simple fet de ser-ho motiven i inciten a la bona feina. Tradicionalment, l’ Institut de Capdepera ha estat un centre que es considera llunyà i al qual alguna part del professorat interí li costa arribar. Llunyà si ho veiem des del punt de vista de la capital, perquè si parlam del llevant, ho tenim a un bot (i mirau què n'és de guapo el llevant, eh?). Enguany, i després d'anys de queixes i mancances, la Conselleria d'Educació ha permès al professorat interí només posar les places a les que realment volia accedir, per comoditat o ganes, fet que ha facilitat que s'hagin incorporat una bona remesa de professors interins que realment volien fer feina aquí. Interins i professors fixes han format un equip educatiu que comença un curs motivat i amb ganes.

Un fet a tenir en compte, és que s'ha començat amb els desdoblaments d'anglès. Això fa que les aules justegin, per la qual cosa la biblioteca s'ha hagut d'habilitar, així com les aules d'informàtica, com a espais per fer classe (quan habitualment eren per fer activitats molt determinades). Però no es veu com un fet negatiu, ja que permetrà que l'alumnat s’habituï a un nou espai, el conegui, i el tengui de referència per les consultes que en pugui fer. Per això, s'han hagut de posar 4 pissarres digitals noves, gràcies a l'AMIPA que les ha subvencionades.Pel que fa als primers d´ESO s'han desdoblat perquè conselleria dotava l'institut de quatre grups, per matricular més de cent alumnes i acollir els repetidors, cosa que donava una ràtio que fregava els 30 (i a 1r d'ESO no és recomanable tants alumnes a classe). Això implica dedicació de recursos personals extres que surten d'altres bandes (desdoblaments de naturals, per exemple i la renúncia al projecte de ciències o l'hort ecològic).

És important incidir en el fet que s'ha engegat el pla de millora, que contempla un pla de compensatòria (per alumnat molt disruptiu). Aquest Projecte d'Innovació i Millora és un dels 10 autoritzats a tot Mallorca. També hi ha una comissió completa de convivència (per atendre problemes més del dia a dia i el bullying). Aquest projecte es tanca amb un grup de treball d'aprenentatge cooperatiu. Per això, amb el pla a la mà sol·licitàrem a Conselleria 30 hores (professor i mig) i n'han concedit 10 (una misèria pel que arriba a acaparar el projecte), però clar, ens arreglarem amb el que ens donen.Així mateix, s'ha proposat a l'Ajuntament un projecte de millora de la coordinació amb Serveis Socials, junt amb totes les entitats involucrades en l'atenció a menors (escoles, Atenció a Menors, IBSIMIA, CAP...) perquè ens manquen recursos: pensam que el personal que tenim a dia d'avui assignat no dóna abast per tants de casos d'alumnat que necessita un educador de carrer o una atenció familiar prioritària.

No obstant això, convé assenyalar altres punts que són molt més positius i ens engeguen a seguir fer feina amb ganes: l'insitut ha recollit el premi del concurs de mobilitat que engegàrem l'any passat i l'alumnat de FPB de Cuina podrà emprar les instal·lacions de s'Alzinar (a la fi) amb una conseqüent reducció de la ràtio (la cuina, està molt ben dotada, però és petita). Els de jardineria continuaran al solar de l'any passat. A més, l'IES Capdepera, com a Centre Promotor de la Salut, acreditat així per la Conselleria, dóna continuïtat al Projecte de Salut, enguany amb nou professorat que s'incorpora a la comissió i esperant que alumnat, famílies i Regidoria d'Educació hi participin.També, des d'alguns departaments, es posa en marxa l'aprenentatge basat en projectes (ABP), molt treballat els darrers anys per donar al procés educatiu un caire més actiu i motivador. Es tracta d'una metodologia que es basa en oferir tasques que puguin ajudar els nins i les nines a pensar per ells mateixos, a investigar, a aprendre de les errades i dels seus encerts i d'aquesta manera aprendre també a ser crítics. Es cerca que aquests projectes tinguin aplicació en el món real més enllà de l'aula i cerquen crear una educació interdisciplinar amb un significat, en comptes de lliçons curtes i aïllades com es solia fer a l'escola tradicional.

Però no ens enganem, aquest ABP no ve del no res: ve d'un professorat que s'ha de formar contínuament, ha de fer cursos durant fora de l´horari lectiu, ha d'anar a xerrades informatives i s'ha de familiaritzar amb noves aplicacions, recursos, temaris i de més. És una feina que moltes vegades no es veu i que passa desapercebuda, però s'ha de fer. Creiem en la millora de l'educació, amb la seva necessària implantació i en la positivitat de la recollida dels fruits a curt i llarg termini. Estam formant els ciutadans del demà, no només els que ens pagaran les famoses pensions, també els nostres metges, arquitectes, periodistes, professors, llanternes, cuiners, dissenyadors, electricistes, informàtics...i, per què no?, potser alguns dels nostres dirigents. Estam formants ciutadans, crítics i capaços, cultes i responsables. Ciutadans sensats amb capacitat de millorar la problemàtica del món que ens envolta.

Encetam un nou curs al que volem seguin donant visibilitat des de dins i des de fora, a les xarxes socials i a la premsa, amb activitats didàctiques i d'oci, individuals i conjuntes, que englobin l'alumnat i el professorat i a tota la comunitat educativa. Començam amb ganes i amb esperit de voluntat de millora i aprenentatge. Ningú no neix ensenyat, com diuen els nostres majors, però tampoc mai no és tard per seguir aprenent.