Capdepera compta amb un punt SIGFITO per a la recollida de residus d'envasos de productes fitosanitaris 
El departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Capdepera informa que la deixalleria de Capdepera compta amb un nou servei gratuït per els usuaris, un punt de recollida de residus d’envasos de productes fitosanitaris gràcies a la signatura d'un Conveni entre l'Ajuntament de Capdepera i el sistema integrat de gestió dels productes fitosanitaris (SIGFITO).

A partir d’ara, qualsevol persona que usi un producte fitosanitari que tengui el símbol de SIGFITO l’ha de reciclar portant-lo al punt indicat de la deixalleria. El responsable de la deixalleria ha de donar un albarà d’entrega a la persona que diposita l’envàs.

Els envasos de productes fitosanitaris s’han de lliurar al punt SIGFITO barrejats amb aigua i foradats al cul, perquè no es puguin tornar a emprar. És obligatori tractar correctament els residus d’envasos fitosanitaris per evitar possibles danys al medi ambient i a les persones.