L’Ajuntament es reuneix amb els sectors turístics per saber els principals problemes que sorgeixen a l’estiu respecte neteja i recollida de femsEl batle de Capdepera, Rafel Fernández, i les regidores de Vies i Obres i Medi Ambient de l’Ajuntament, Mónica Viejo i Bel Blanes, es varen reunir ahir al matí (per dia 30 de març) amb els encarregats de diferents sectors turístics del municipi per canviar impressions sobre els principals problemes que sorgeixen durant la temporada turística en qüestió de neteja viària i recollida de fems.

A la reunió hi varen assistir un representant de l’empresa Platges Capdepera; un representant de les empreses de neteja viària i un de recollida de fems; un representant de bars nocturns; el president de l’Associació Hotelera, i un representant de la Brigada Municipal. Les associacions de comerciants no varen poder assistir.

La idea era posar damunt la taula els problemes que hi ha durant l’estiu. Per una banda, i si és possible, intentar solucionar-los de cara a aquesta temporada i sinó, tenir-los present per incorporar-los als pròxims plecs de condicions.

En primer lloc es va parlar de la brutor que creen els negocis de menjar per endur, ja que els clients mengen al carrer i deixen els envasos al terra. Des de batlia es va recollir la queixa per estudiar-ne una solució beneficiosa per a tots.

En segon lloc es va demanar a l’empresa encarregada de la neteja viària que complís el plec pel que fa al maneig dels contenidors. Els operaris estan obligats a deixar els contenidors al seu lloc i amb el fre posat. 

En tercer lloc es va parlar de disminuir el renou produït per la recollida de fems nocturna. Respecte a aquest punt, el departament de Medi Ambient i l’empresa adjudicatària estudiaran la possibilitat de canviar alguns horaris de recollida selectiva (paper, envasos, vidre i orgànic) i passar-los al matí.

En quart lloc es va comentar que uns dies abans de l’inici de la temporada turística se desborden les àrees d’aportació de residus perquè augmenten els residents del municipi però no les freqüències de recollida. A partir de dia 1 d’abril les freqüències dels contenidors passen de tres dies a la setmana a un pic cada dia.

Per acabar la reunió, els assistents confirmaren que la neteja viària i la jardineria han millorat respecte l’any passat.