El paviment de la zona infantil de la plaça Castellet ha estat renovat. Així s'han retirat les "rajoles"  i  s'ha canviat per una capa única formada per cautxú. Els materials que s'empren per a protegir els nins i nines perden flexibilitat i capacitat d'amortiguació amb el temps i l'efecte dels elements. El nou material és una pasta amb forta capacitat d'absorció dels cops que, a més, poden tenir varis colors fent-lo més atractiu. L'obra ha estat realitzada per una empresa especialitzada en aquest tipus de realitzacions.