Aquesta malaltia, el virus de la qual no en va ser identificat fins a l'any 1989, actualment afecta a unes 200.000 persones a tot Espanya. L'hepatitis C, en un 15% dels casos, se supera sense seqüeles, però en el 85% de casos restant esdevé crònica i pot afectar molt greument el fetge. Possiblement, el problema afegit més greu per als que la pateixen és que el tractament és molt car i la sanitat pública, fins ara, no ha donat cabal resposta a les seves necessitats assistencials, per bé que les darreres notícies al respecte apunten a l'elaboració d'un pla estratègic que ampliaria el nombre de tractats, dels 5.000 actuals als 100.000. Haurem de veure si aquest pla s'arriba a traduir en fets concrets,  especialment a la llum dels nous descobriments de l'equip d'investigació de l'Hospital de la Vall d'Hebron, que ha dissenyat un nou mètode per a identificar amb tota seguretat els distints subtipus de virus de l'hepatitis C. 

Mentrestant, l'ONAH (Organització Nacional d'Afectats per Epatitis) va fent feina per a divulgar tot el que fa referència a l'hepatitis C, tant en temes de prevenció, com de detecció i tractament de la malaltia. I és en aquest marc que el passat dissabte dia 29 de febrer va tenir lloc una conferència, en el Centre Cap Vermell, impartida pel Dr. Juan Fernández, president de l’ONAH; Dr. Joan Salvador Villalonga, psicòleg especialista en trastorns de l‘Hepatitis C; Dr. José María Sánchez Tapias, hepatòleg de l’Hospital Clínic de Barcelona; Dr. Andrés Sansó, cap del servei de Digestiu de l’Hospital de Manacor; i el Sr. Miguel Ángel Suárez, afectat i delegat a Balears de la ONAH. Van assistir-hi unes cinquanta persones.