L'equip d'arqueòlegs, arquitectes i restauradors explicaren sobre el terreny el que han fet i el que faran

El 2015 es renovarà tota l'instal·lació elèctrica del castell.
Amb el document explicatiu de la memòria en pdf


Escasa presència de públic i absència total de responsables públics. Tal volta no són les dates més adeqüades, però el cert és que l'esforç divulgatiu de l'equip tendrà molta més repercussió a travésd'aquest article que sobre el terreny.

Els arqueòlegs explicaren la tasca que han fet, continuant la dels anys anteriors, a la part inferior del castell que és on hi ha més pressió de terra sobre la murada.

La feina d'enguany haestat posar al descobert i consolidar una habitació més vora la murada i a continuació del que ja s'havia escavat. Els ha sorprès trobar diverses monedes, que seran exposades, vora la resta de material trobat, a l'Ajuntament a partir de dia 29.

Les troballes i les estructures que han possat al descobert els ha permés confirmar algunes hipòtesis, a falta de més indicis i fins que no es provi el contrari.

La primera i més interesant és que l'estructura urbana apunta que el carrer era on ara està situada la plataforma de fusta, que es convertirà en el lloc des d'on interpretar les zones excavades que es preveu que arrubin fins la torre de la Boira. 
A l'habitació excavada es pot veure com hi ha un accés vora la murada que passa entre les cases per accedir a les espitlleres. L'alçada de les espitlleres s'adapta al trispol de la part interior del castell, d'aquí que no estiguin totes al mateix nivell. A l'habitació hi ha una part de trispol.

Els arqueòlegs insisteixen que unes estructures de tant de segles han tingut, al llarg de l'història, molts d'usos. Per tant, és probable que els darrers usos fossin per a la guarda l'animals; d'aquí la presència de menjadores.A aquesta foto es pot veure una petita escala a l'habitació contigua. Pensen que, es probable, que el portal del Rei en Jaume va ser poc utilitzat.
De moment no tenen clar que les cases fossin tan altes, tot i les marques de les bastides a la murada.
Els arquitectes explicaren el perquè i el com de les barreres al voltant del passeig de ronda. I que la solució és molt bona, tan a nivell estètic com de seguretat.
També comentaren que seria dessitjable fer accessible tot el perímetre de ronda ja que per la part que ara està tancadaes deteriora més ràpidament.També comentaren la polèmica barana d'accés a la casa del Governandor.
Llavors explicaren el projecte d'actuacions pel 2015 que es centrarà, sobretot, en la  nova electrificació del castell, ja que el que hi ha te un estat deplorable. Vegeu alguns exemples:També es substituiran les luminàries existents, s'hauran de fer noves canalitzacions i el mur s'apujarà uns centímetres.
La coberta de l'esglési. a també necessita mà de metge. Les esquerdes obertes, com podeu veure a les dues fotos següents, provoquen filtracions a l'interior, on s'han col.locat testimonis per veure com evolucionen en dues o tres estacions.
Però, en funció del pressupost disponible, s'ha d'aixecar tota la coberta i fer-se nova instal·lant tela asfàltica i tapant per complet totes les esquerdes.

Testimoni al sostre de la capella.Explicaren la necessitat de tenir més esment en les celebracions que es fan al castell. Sobretot on hi ha acumulacions incontrolades de gent (mercat medieval) o pasar amb el dumper per zones arqueològiques de més importància.

També volen abordar propostes pedagògiques per tal que les visites escolars es puguin fer amb material adient.

Tot depen dels recursos econòmics dels que disposin, que enguany han baixat ja que ha minvat en devers 10.000 visitants menys (degut a la crisi del mercat rus,segons sembla).

En definitiva, el castell està en bones mans, pel que fa a la restauració i manteniment. Ara veurem si, ambels nous estatuts, la gestió estarà a l'alçada o continuarà, com ara, essent una carta d'intercanvi polític.


Aquí teniu el document explicatiu de la memòria permenoritzada del 2014 en pdf