La inversió prevista puja fins als 423.620,92 euros, aportats íntegrament per l'AjuntamentLa regidora de Participació Ciutadana, Antònia Caimari, va presidir la reunió informativa de veïns i entitats per a presentar l'avantprojecte de remodelació de la plaça dels Mariners. Disculpà l'absència del batle, que s'incorporà posteriorment a la reunió.La regidora, juntament amb el redactor de l'avantprojecte, va comentar les línies generals, que són: canvi del paviment, retirar els arbres, augmentar la visibilitat, llevar la central soterrània de GESA, canviar la xarxa de pluvials i fecals, deixar preparat per soterrar xarxes elèctriques i  telefòniques... Esta previst llevar tots els arbres manco el ficus de davant Sa Nostra i plantar palmers del tipus washingtoniana. El paviment que se vol fer és posar formigó imprès amb possibilitat de donar-li color, descartant els maons ja que necessiten més manteniment.Hi ha previst dos elements decoratius, una font central (amb colors i regulació de les sortides d'aigua) i una escultura ( se parlà d'un concurs d'idees). En tot moment se parlà de l'intenció de crear una plaça diàfana, que traduït pot ser un espai pla sense noses pel mig.També s'inclou en l'avantprojecte actuar en els voreres del carrer Isaac Peral, en el sentit d'ampliar la vorera sud del carrer ( per a permetre el pas de cotxets infantils i cadires de rodes) i adobar la vorera nord que manté la mateixa amplada.Els veïnats van veure unes fotocòpies de l'avantprojecte i van intervenir donant diferents opinions. Entre d'altres se parlà de la necessitat de mantenir arbres a la plaça, se qüestionà la font central (sense unanimitat d'opinions), necessitat de mantenir una zona d'ús pública mínima i delimitar el percentatge d'ocupació de via pública, demanaren pel tipus del mobiliari urbà (només se presentà el model de fanals) i altres aspectes puntuals. 

 

Pel que fa als terminis d'execució, se comentà que encara s'ha de redactar el projecte i fins a desembre/gener no se podria començar i se preveu que s'acabi cinc mesos després.Us mostram unes imatges de l'avantprojecte, que ara haurà d'incorporar (o no) les propostes i comentaris dels veïns que els "tècnics" trobin oportunes. En tenir el projecte redactat se comprometeren a mostrar-lo als veïnats novament.


Plànol de l'actual distribució de la plaça dels Mariners