Davant la polèmica sorgida les darreres setmanes, que ha posat Capdepera a les primeres planes dels diaris illencs, hem volgut demanar l'opinió a tots els partits polítics de Capdepera.
Vam començar amb les declaracions del batle de Capdepera (PSOE) i seguirem amb les que ens vagin arribant.Aquí teniu les declaracions de Pere Fuster de Més per Capdepera.Cap Vermell: Què ens pots comentar dels canvis de l’equip de govern?

 Pere Fuster: La veritat és que no ens han sorprès gaire. Aquesta legislatura ha estat presidida per la inestabilitat i de fet ja havíem sentit rumors de que es produirien aquests darrers cessaments i dimissions. Pensam que no és normal que en tres anys es produesqui tal nombre de baixes i altes a un equip de govern, algunes d'elles degut a que les persones que han abandonat l'Ajuntament no hi estaven a gust. La màxima responsabilitat de mantenir unit i cohesionat l'equip de govern és del seu cap, és a dir, del Batle. La nostra opinió és que la seva manera d'actuar i de fer les coses no ha ajudat precisament a que hi hagués una bona harmonia entre els distints membres i sensibilitats del govern municipal.

Per altra banda tampoc pensam que hi hagi un pla de feina i uns objectius clars. El pacte de govern que varen signar PSOE i UCAP pràcticament no parlava de punts programàtics i d'objectius de govern, simplement de repartiment d'àrees. Així és molt difícil que el conjunt de l'equip de govern sàpiga a què s'ha d'atendre, quin model de poble es vol, etc. En definitiva, s’està actuant per la inèrcia del dia a dia, la qual cosa dóna lloc a accions positives però també a moltes errades i a discrepàncies internes.

 
-  Un tema polèmic:  els 12.000 euros...

És un tema delicat. A MÉS tenim clar que hi ha hagut ingerències polítiques en la seva tramitació, quan d’aquest tipus d’expedients només se n’encarreguen els tècnics. La seva paralització i la demora en la seva tramitació no estan justificades. Tampoc sabem què hagués passat si els mitjans de comunicació no se n’haguessin fet ressò, si s’hagués acabat cobrant o no.

D’altra banda, volem deixar clar que des de la direcció de MÉS a Palma no ens han demanat que arxivem aquest assumpte, simplement ens han aconsellat que estem segurs de les passes que donem, atesa la gravetat del tema. Hi seguim fent feina i estam pendents de poder revisar l’expedient, al qual se’ns ha denegat l’accés de forma injustificada. Hem hagut de demanar una comissió informativa per a revisar-lo i analitzar què va passar. Necessitam completar la informació que ja tenim i fer-la arribar de forma transparent als ciutadans. 
-  
Un altre tema del qual es parla és el de la valoració de llocs de feina del personal de l’Ajuntament..

El cinisme del Batle en aquest assumpte passa de la mida. Des del primer dia de legislatura, amb la seva manera de fer les coses, s’ha anat creant un clima irrespirable entre els treballadors municipals. Hi ha hagut imposicions i tot tipus de tàctiques per a dividir-los i enfrontar-los, amb constants queixes sobre el tracte desigual mostrat a uns i a altres. No recordam una situació de descontent com la que hi ha ara.

Per tant, està totalment fora de lloc que el Batle insinui que l’oposició s’alegra que Delegació de Govern hagi tombat la catalogació de llocs de feina. L’oposició, al manco MÉS, només s’alegra quan les coses van bé. Això sí, estam molt preocupats per la situació interna que es deixarà als pròxims governants. Pel que fa a la catalogació de llocs de feina, el que no entenem és que es pagui un dineral a una empresa perquè faci la puntuació d’aquests llocs i que aquesta inversió no hagi servit per res. Creim que s’haurien de demanar responsabilitats a qui ja ha cobrat per una tasca mal feta. I tampoc entenem que el Batle, i aquells que l’han assessorat en la fixació de l’euro-punt, no haguessin estudiat bé el tema abans d’enviar-ho a Delegació de Govern. Les conseqüències de tot plegat les pagaran els treballadors, però també els ciutadans. 

- Per què no vàreu acceptar la invitació per entrar a l'equip de govern?

- La veritat, a les alçades de legislatura en què es va fer ens va a dur a pensar que no es tractava d’una convidada sincera. Hem de dir que a MÉS no ens plantejam l'entrada a un equip de govern per a la simple assumpció d’unes àrees determinades en les quals fer feina i vendre alguna cosa a final de legislatura, com si es tractàs d'un regne de taifes, on cadascú té unes parcel·les. Necessitam uns objectius generals clars, almanco a curt i mig termini, un model de poble en què fer feina. També hi havia d’haver un canvi d’actitud i formes en la manera de fer les coses. Realment, amb poc més d’un any per treballar, no vèiem de cap manera com aconseguir un equip de govern on sentir-nos-hi còmodes.

En qualsevol cas, a MÉS tenim vocació de govern i volem fer feina per millorar aquest poble. Però les coses s’han de fer bé, amb uns objectius, i sobretot amb coherència. En aquest sentit tampoc acceptàrem la convidada del PP ja que, per molt que es vulgui centrar la tasca en l’àmbit local, les diferències ideològiques són insuperables a dia d’avui. Segurament vendran temps millors.