Adob a fons de l'asfalt del carrer principal de Cala Rajada
Obert un nou pas per a vianants l'autovia No es tracta d'una simple tapada de clots, sinó d'una rentada de cara en tota regla. El carrer Elionor Servera està rebent aquests dies un tractament a fons, de dalt a baix, amb substitució de l'asfalt en tots els punts en què aquest s'havia deteriorat visiblement. Una millora que s'agraeix, tant pel volum de trànsit que aquest carrer suporta, especialment a l'estiu, com per la millora de la imatge que aquesta intervenció suposa.Les obres les fa l'empresa MAB que ja va apedaçar l'asfalt de la carretera Artà a Capdepera, amb un sistema semblant. Pel que ens han informat les obres van a càrrec del Consell de Mallorca.

D'altra banda, també hem de recollir com una millora important l'obertura d'un pas zebra a l'autovia, una mica més amunt de la rotonda de la benzinera, a prop de la nova gran superfície que és a punt d'obrir. És evident que, amb la paulatina edificació dels marges d'aquesta carretera, la comunicació de les dues voreres s'ha anat fent cada vegada més necessària i, per tant, benvigut sigui aquest nou pas. Ara bé, convendria redoblar tant la senyalització com la vigilància, perquè tot i els indicadors que ja existeixen limitant la velocitat a 50 km/h, tots sabem que la majoria de conductors se salten aquesta limitació, amb el perill consegüent per als vianants que vulguin passar d'un costat a l'altre.Aquesta obra ha estat realitzada per l'Ajuntament de Capdepera