Aprovat el programa d'actes pel 30 aniversari de la propietat de l'ajuntament del Castell de Capdepera 

Abans de començar la reunió la presidenta informa que ha convidat al nou capellà Toni Amorós amb veu i sense vot.

Aprovada l’acta de la reunió anterior se començà a tractar els punts de l’ordre del dia. Pel que fa a les obres del perímetre exterior del castell se comenta que començaran el dia 23  i duraran unes tres setmanes. Els jardiners i arqueòlegs se reuniran per a revisar les taques de neteja.

La ponència de setembre de Patrimoni del Consell ha permès  posar una barana al passeig de ronda de la murada des de la Porta del Rei En Jaume  fins el Portalet. Serà una barana de ferro forjat amb una despesa aproximada de deu mil euros (+ IVA). Se comentà que queden pendents dues obres per finalitzar, la instal·lació dels banys i el soterrament del cablejat elèctric.

 Se presentà un projecte dels actes de celebració dels 30 anys, que es faran entre els mesos de  novembre i desembre. A continuació se relacionaran (poden haver canvis).

A l’apartat de precs i preguntes se comentà el tema dels tallers de senyalització, i s’acordà demanar pressuposts per a la confecció i instal·lació de 10 o 12 cartells indicatius. Degut a que esta projectada una reforma del trànsit a Capdepera, cal tenir-la present per a la ubicació dels cartells.

Se demanà si el Patronat s’ha adherit al pla FEDER i la presidenta comenta que els arqueòlegs s’han posat  en contacte amb la Conselleria per a trametre-la.

Actes de celebració del 30 aniversari