Música i dansa en el marc incomparable de la capella del Castell

La Coral Gabellina,dirigida per Elionor Gómez-Quintero, i el ballet Stylo, de la mà de Claudia Suiter, en perfecta simbiosi, esdevenen cada any un element musical imprescindible dins la programació del Mercat Medieval. I aquesta edició no ha estat una excepció. Això sí, amb dues variacions signficatives i, al nostre parer, positives. Ens explicam.
La primera qüestió és el trasllat de lloc i la segona el trasllat de data. Coral, músics i ballet han passat de l'església parroquial a la capella del Castell, i del pròleg del Mercat a la seva cloenda. I per què ens sembla això positiu? Primerament, perquè el marc de la capelleta, tot i les seves limitacions d'aforament, constitueix un embolcall incomparable per a un concert d'aquestes característiques. Després, perquè el lloc i el dia fan que molta gent de fora que normalment no assistia a aquest concert, enguany n'hagin pogut tastar les seves excel·lències. I, finalment, perquè la proposta té un efecte de reclam per a revitalitzar la vida del Mercat en el recinte del Castell. De manera que, al nostre parer, el canvi no ha pogut ser més encertat.
En el pla artístic, diguem que coral, músics i ballet ens oferiren allò que en calia esperar: música i danses de caire renaixentista, ben executades, amb solvència per part dels cantaires i els seus acompanyants, i amb gràcia i desimboltura per part de les ballarines. En defintiva, una bona guinda per a una fira medieval que, a banda de l'ensurt meteorològic del dissabte, no podem sinó qualificar d'un gran èxit.