El trànsit torna a la normalitat al centre de Capdepera

Dos dies abans del Mercat Medieval van acabar les obres del carrer Port i aquest se va obrir al trànsit.  Així el trànsit tornà a la normalitat i s'han acabat les modificacions previstes, entre d'altres l'eliminació de les reixes de evacuació d'aigües pluvials i el canvi d'adoquins. L'evacuació d'aigües serà pe canalitzacions laterals