Massiva participació de l'alumnat de l'IES i minsa del professorat, a Capdepera
D'escassa podríem qualificar la participació dels docents de Capdepera a la vaga, convocada per tots els sindicats de l'ensenyament, de dia 20 de novembre. A s'Auba i s'Alzinar va ser secundada de forma gairebé testimonial (6-7 mestres de cada centre) mentre que a l'IES de Capdepera el recolzament va ser més nombrós, de fet van fer vaga 24 dels 58 professors. 

Pel que fa a l'alumnat bastants pares i mares optaren per no enviar els seus fills/es a l'escola. A l'IES tots els alumnes van ser atesos. De 282 alumnes que podrien fer vaga (de tercer d'ESO per amunt) n'han vengut 3. El total d'alumnes que van assistir eren 35 (encara que hi ha hagut incorporacions a segona i tercera hora i baixes al llarg del matí). A hora del segon pati estarem en 34-35 una altra vegada.

Cal ressenyar que no se detectaren incidències de cap tipusA l'horabaixa, a Palma, hi va haver una manifestació molt nombrosa on poguérem veure varis mestres que fan feina a Capdepera de la qual hem tret les imatges. 

Els sindicats xifren la participació en un 33%, mentre que la conselleria un 16 %.MANIFEST 20 DE MARÇ

PROU DE RETALLADES I PROU DE REPRESSIÓ.

Els convocants d’aquesta manifestació, STEI Intersindical, FETE-UGT, ANPE, FECCOO, COAPA i la Plataforma d’Estudiants de les Illes Balears, manifestam el següent:

 • Expressam el nostre rebuig més absolut a les polítiques educatives del Govern de les Illes Balears i consideram inacceptable la reducció dels pressupostos en educació que s’ha realitzat al llarg dels darrers anys. Politiques que enfonsen la societat i que no acabaran amb uns governants més preocupats en les necessitats reals de les persones, sinó en els interessos de les grans fortunes.
 • Denunciam que estam en mans d’un Govern que ha estat, fins ara, incapaç d’escoltar les demandes que se li han fet, de manera reiterada, des de tots els àmbits de la comunitat educativa i que s’ha mostrat del tot insensible a les necessitats reals del sector educatiu.
 • Ens mostram totalment decebuts del que ha suposat l’actuació de la Conselleria d’Educació durant el tràmit dels esborranys de la Llei de Convivència i del Decret de Tractament Integrat de Llengües i denunciam el menyspreu de la Conselleria envers els  treballadors i treballadores de l’ensenyament, els pares i mares i l’alumnat .
 • Rebutjam les mesures preses pel govern que no estan encaminades a millorar la qualitat de l'educació i molt manco a la formació de persones crítiques sinó que prepara el terreny al projecte de reforma educativa “LOMCE” que vol convertir l’escola pública, que es garantia de l’igualtat d’oportunitats, en una xarxa de caire purament assistencial.
 • Estam farts dels intents que es fan des de molts àmbits del Govern de les Illes Balears de menysprear la tasca dels docents i d’estimular una confrontació constant a l’àmbit educatiu.
 • Rebutjam el fals discurs de la Llei de Convivència quan diu que vol refermar l’autoritat i el prestigi de la professió docent. I deim clarament que és una llei repressora, antidemocràtica i sancionadora.
 • De la mateixa manera, ens oposam a la possibilitat de disposar d’un cos d’inspecció fet a mida dels desitjos repressors del Govern i de la seva creuada en contra la llibertat de càtedra i el dret a la llibertat d’expressió.
 • Denunciam que el Decret de Tractament Integrat de Llengües no ha estat consensuat amb cap membre de la comunitat educativa i situa les tres llengües (català, castellà i anglès) en un mateix pla d’igualtat, ignorant per complet la nostra realitat sociolingüística.
 • Expressam que aquest Decret de Tractament de Llengües trenca el consens que s’havia mantingut fins ara de considerar el català la llengua vehicular de la nostra escola, i que és un intent de capgirar els actuals projectes lingüístics de centre que sí compten amb el suport de tota la comunitat educativa on el 87% de les famílies triaren el català com a llengua d'aprenentatge.
 • Manifestam que no hi ha un pla de formació del professorat per a l’adquisició dels coneixements en llengua anglesa, que el funcionariat interí i el funcionariat de carrera veuran limitades les seves opcions de feina i la seva mobilitat si es comencen a perfilar places amb perfil lingüístic. En aquest sentit, denunciam la contradicció existent entre l’exigència formativa de la Conselleria en anglès i la minva de recursos destinats a la nostra formació, així com a la contractació d’auxiliars de conversa.
 • Denunciam el menyspreu del Govern i la Conselleria cap a les necessitats de les famílies en un moment de crisi amb l’impagament de les beques de menjador i l’eliminació d’ajudes econòmiques i de suport educatiu imprescindibles per als bons resultats acadèmics de molts alumnes. Els serveis complementaris de molts de centres estan desapareixent davant la inactivitat de la Conselleria.

Per tot això:

 • Exigim el final de les retallades educatives i la recuperació del pressupost per implantar les mesures necessàries per a la reducció de ràtios, la recuperació de les plantilles de fa 3 cursos, l’increment dels docents de suport, les ajudes a les famílies amb dificultats econòmiques, la recuperació dels programes de reforç educatiu i la garantia d’uns serveis complementaris suficients i assequibles per a les famílies.
 • Exigim que s’aturin els atacs a la llengua catalana.
 • Exigim al Govern la posada en marxa d’un procés real de negociació d’aquelles qüestions que preocupen de debò als docents, l’alumnat i les seves famílies, que es prenguin mesures contra el fracàs escolar i per l’acabament de les retallades que fins ara s’han patit; i que es retirin tant la Llei de Convivència com el Decret de Tractament Integrat de Llengües.
 • Exigim que tota la comunitat educativa siguem part imprescindible en la presa de decisions dins els centres educatius. Que es respectin les nostres opinions i que no suprimeixin el dret a la discrepància.

En definitiva:

 • Deim prou a les retallades en drets laborals i socials, i que ja està bé de fer de l’ensenyament públic i del seu professorat l’enemic públic número ú d’aquest Govern. Arriba l’hora de la rectificació i de posar fi a unes polítiques erràtiques que són un autèntic despropòsit que ens condemnen al pou de la desigualtat i del fracàs social més absolut.
 • No estam disposats a haver de suportar per més temps l’austeritat de la despesa pública com a única recepta per sortir de la crisi; ni tampoc abaixarem el cap davant l’autoritarisme del Govern de les Illes Balears.

Seguirem lluitant pels nostres drets, per la nostra dignitat, per la nostra llibertat d’expressió i per la defensa d’una escola integradora, compensatòria de les desigualtats, formadora d’homes i dones lliures, crítics i reflexius, i amb un model lingüístic consensuat en català. I repetim una vegada més: els mestres no tenim por, i no abaixarem el cap davant ningú que vulgui fer malbé el nostre tresor més preuat: ensenyar i aprendre dia rere dia, tots junts i alhora, perquè som molt conscients que, com deia el poeta “tot està per fer i tot és possible”.

20 de març de 2013