Les Festes de sa Font de sa Cala, enguany han estat passades per aigua. Ja vos donàrem compte de la suspensió de la vetlada del dissabte, amb la torrada i la verbena, un gran muntatge al qual es va haver de renunciar davant les inclmències meteorològiques. Però, ja se sap, quan no pot ser, no pot ser i, a més, és impossible...

Almanco, el concert del grup de guitarres i flautes travesseres de l'Escola de Música sí que es pogué celebrar. D'acord amb el programa, l'acte va tenir lloc el passat diumenge, dia 2, a la Residència, amb assistència d'un gran nombre de residents i acompanyants. D'aquest concert n'oferim les imatges adjuntes, per deferència de Mònica Flaquer.

L'any que ve farà més bon temps. Segur!