S´han aprovat les clàusules en la Junta General d’Accionistes de l’Empresa pública Segle XXI en sessió celebrada en data 31 d’agost de 2012


L'actual servei de neteja finalitza el contracte el mes d'octubre i el nou contracte es preveu que s'adjudiqui el mes de novembre. El contracte és per vuit anys prorrogable fins a dos anys més. Inclou la gestió servei públic neteja viària, manteniment i neteja de fonts, parcs infantils, zones verdes i arbrat viari del Municipi de Capdepera i el manteniment i vigilància ambiental de l'antic abocador Son Barbassa.

La novetat és que inclou el servei de jardineria i que torna a una valoració de l’any 2007, quan el servei de recollida de fems, deixalleria, etc  costava al poble 682.000’-€. Recordem que l’any 2008 s’aprovà la nova plica per un cost d’1.317.000’-€, és a dir, 646.000’-€ més, anualment, que l’anterior que al'any passat es rebaixà suprimint, bàsicament, les despeses del control de qualitat.

La neteja ha estat un cavall de batalla entre l'equip de govern i l'oposició. Per diferents motius Es Grup, PP i PSM han manifestat reiteradament crítiques i valoracions al respecte que sembla que aquest nou plec els hi dona la raó.De fet, aquesta nova plica suposa una rebaixa de més del 30% respecte de l'actual, i la licitació pot ser millorada a la baixa.

A continuació teniu el plec de clàusules tècniques i administratives aprovades.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS