Posem que ha estat la crisi...

Nota explicativa de la Societat Hípica Gabellina de Trot

Una ullada al programa de festes d'enguany encén les alarmes: les carreres de cavalls no hi són. La crisi, o el que sigui, arramba amb una tradició gairebé centenària. Des de la comissió de festes han considerat prioritaris altres elements del programa, en detriment de la jornada hípica. I, ja ho podem dir, hi haurà festes, però Sant Bartomeu, sense carreres, no serà igual.

Aquesta és la nota explicativa de la Societat Hípica Gabellina de Trot, amb la seva versió d'uns fets que han desembocat en la suporessió de les carreres:

Anem a fer una mica d'història des que aquest club organitza les carreres de cavalls de trot a Capdepera, això és, des de l'any 1985,  27 anys, ja,  per bé que, de carreres, a Capdepera ja se'n feien fa 80 anys. Fins l'any 1988, les carreres es feren en es Camp Roig (abans en es cós de Son Jaumell) que va ser l'any que es va començar la construcció del polígon. Aprofitant, "com ara", que s'havia de cercar un nou emplaçament, hi va haver algú de l'Ajuntament, sent batle Antonio Alcover, que va dir "ara és s'hora", i se'ns comunicà que no hi hauria carreres, però el poble ho va saber i els va fer canviar d'opinió. Seguidament es va haver de cercar una finca i es trià es Cavaller. A corre-cuita es va fer una pista per poder fer les carreres, i aquestes varen tenir lloc, després de l'acord de l'Ajuntament amb la propietat de tancar la finca de paret i reixeta, a canvi d'uns anys d'utilització, i després passar a pagar un lloguer a fi de no haver de construir una pista nova cada any. Igualment, la pista es podria emprar tot l'any, anant a càrrec del club la conservació i millora, la qual cosa hem complert amb escreix.

Quina és la situació actual? Se'ns cita amb la regidora de Festes i, a la reunió, aquesta ens pregunta si pensam fer carreres, a fi d'incloure-les en el programa. Nosaltres li deim que l'organitzador de les carreres és l'Ajuntament i que el club hi col·labora i es compremet a tenir el recinte a punt, sempre per compte nostre (que no és poc). La regidora ens diu que per què no demanam que se'n faci càrrec la Federació Balear de Trot, i li contestam que la Federació col·laborarà en tot el que sigui necessari, però que la primera passa l'ha de donar l'Ajuntament, com a organitzador de les festes patronals. Ens respon que ho consultarà amb el batle i, després d'uns dies, ens comuniquen que no hi ha diners i que, de carreres, res de res.

SOCIETAT HIPICA GABELLINA DE TROT