Josep Sureda Barceló, és cinturó negre, 1r DAN de judo


 

  

Josep és un al·lot molt formal i seriós, més be introvertit, però amb una percepció nítida del judo, i un do especial per captar el sentit de les tècniques, meticulós 100%, el seu judo ha progressat de manera excepcional És una peça clau dins el Renshinkan i un dels grans col·laboradors a l'hora d'organitzar un esdeveniment. Amb 16 anys, ara recent tret el cinturó negre  hem volgut tenir aquesta xerrada per conèixer de prop el perquè d'aquest esport de combat.

  

- Fa molts d'anys que vares començar a practicar aquest esport? 

Sí, vaig començar quan només tenia cinc anys. Des de ben petit anava a veure a la meva germana quan entrenava al club. D’ençà vaig començar a interessar-me per aquest esport.

 

- Així mateix ja fa anys, però per què judo? 

- Com molts de nins i nines vaig decidir provar diferents esports. Finalment vaig decidir seguir practicant judo per la gran diversitat tècnica que m’aportava.

 

- Has practicat altres esports?

- He practicat altres esports com ara, natació, tennis i futbol. Actualment compagino la natació amb el judo.

 
- El judo què és per a tu, art marcial o un joc esportiu? 

- Trob que el judo és una combinació entre un esport i una art marcial.

 

- Què penses que aporta la pràctica del judo a la persona? 

- Molta disciplina, forma física i un gran companyerisme.

 

- Quina és l'edat ideal per iniciar la pràctica d'aquest esport? 

- No hi ha edat fixa. Tant es pot començar quan tens tres anys com ... No hi ha límits!

 
- Ara amb aquest primer DAN, quin és el teu objectiu més immediat? 

- Avui dia no tenc un objectiu fixat. Vaig fent dia a dia amb la intenció de divertir-me i seguir aprenent.

 

- Jo trobo que el judo és un esport molt dur, però és perillòs?

- Qualsevol esport pot tenir el seu risc, però no hem d’oblidar que ho feim per gust al judo. Principalment opin que la pràctica del judo no és gens perillosa.

 

- Se necessita alguna condició especial per a la pràctica del judo?        

- Les ganes d’aprendre i la motivació per voler millorar la tècnica.

 
- Vols afegir alguna cosa més? 

- Si estau interessant en saber més sobre aquest esport m’agradaria animar-vos a visitar-nos, ja sigui al club com ara a les diferentes exhibicions que feim durant l’any. També voldria donar les gràcies als companys i companyes que des del primer dia m’han ajudat a arribar fins aquí. Finalment, vull agraïr el suport i l’ensenyament proporcionat per part del meu professor Pep i el meu uke Miquel que m’ha permès arribar fins al cinturó negre.