El passat diumenge dia 15 d'octubre, Eivissa va acollir els exàmens de Judo pel pas de graus organitzats per la Federació Balear. Entre els molts participants convocats es presentava Tomàs Bosch. Ell es va destacar amb un molt bon examen essent felicitat pels allà presents.

Cal felicitar també a Miquel Cabrer, que li va fer d'uke, ajudant en la preparació i en l'examen.

La gran majoria dels aspirants van resultar aptes pel grau al que es presentaven.