inici

Cap Vermell

Actuacions de l'IBANAT a Capdepera
Al bosc de s'Alzinar s'han dut a terme diverses actuacions forestals (algunes encara en marxa) a càrrec de  l'IBANATamb la finalitat de prevenir els incendis forestals. Concretament es tracta d'un projecte anomenat Pla Comarcal de Defensa dels Incendis Forestals de Llevant Nord".Brigades del han llevat herba, podat arbres i  reduir la massa forestal de sotabosc just damunt les escoles i vorejant la carretera de pujada al radiofar.

A la zona est del Puig de Sa Cova Negra se fa una actuació més contundent, amb maquinària pesant, tallant arbres i movent terres.

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Horaris C E Escolar