L’Ajuntament de Capdepera no té cap dubte sobre la legalitat de l’actuació que es realitza, però sí que es tenen seriosos dubtes sobre la forma com s'executa

Aquesta tala es duu a terme dins la finca Son Jaumell, propietat de Cala Cristal S.A., demandant del permís de tala.

El permís de tala és l’expedient AF137-12 i l’autoritza la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, ens competent per donar els permisos i supervisar-los. S’ha donat permís per la tala de 152 pins blancs.

L’Ajuntament de Capdepera no té cap dubte sobre la legalitat de l’actuació que es realitza, però sí que es tenen seriosos dubtes sobre la forma de ser executada. Per aquest motiu, s’ha reunit amb el tècnic de Medi Ambient de la Conselleria i amb una enginyera de Serveis Forestals perquè li expliqués el per què d’aquesta manera d’actuar. Segons els tècnics de la Conselleria l’actuació és correcta i es mou dins els requisits que ells mateixos van imposar per ser duta a terme.

Tot i així, des de la regidoria de Medi Ambient se segueix pensant que l’actuació sembla molt agressiva i desproporcionada.


Fotografia remesa per una  lectora

Volem aclarir que les competències sobre aquestes actuacions són només de la Conselleria. No obstant això, la seguirem instant a replantejar-se aquest tipus d’actuacions, clarament abrasives, desproporcionades i amb un efecte que romandrà molt de temps gravat a la fisonomia del bosc.

Repetim. Entenem que es tracta d’una propietat privada, que tenen la seva llicència en regla. Però això no lleva que dubtem sobre la correcta execució.

Per aclarir tot això s’ha fet un registre de sortida a la Direcció General de Medi Ambient sol•licitant un informe de supervisió d’aquesta tala que verifiqui si s’està duent a terme de forma correcta.Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Capdepera